Zabudowa wielorodzinna w Lublinie, część A i C

Lokalizacja: Lublin, ul. Męczenników Majdanka
Data realizacji: 2011-2016
Powierzchnia:
1626,5 m2

Multifamily housing in Lublin, part A&C

Location: Lublin, Męczenników Majdanka street
Project years: 2011-2016
Area:
1626,5 m2

Facebook
Facebook
Pinterest
Pinterest
Instagram