Zabudowa wielorodzinna w Lublinie, część F

Lokalizacja: Lublin, ul. Męczenników Majdanka
Data realizacji:
2014-2017
Powierzchnia:
1589,41 m2

 

 

Fot. Ignacy Matuszewski

Multifamily housing in Lublin, part F

Location: Lublin, Męczenników Majdanka street
Project years:
 2014-2017
Area:
1589,41 m2

Facebook
Facebook
Pinterest
Pinterest
Instagram